Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2018

blackbetty
8850 909d
Reposted fromdusielecc dusielecc viapkz451 pkz451
blackbetty
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianatallaaaa natallaaaa
blackbetty
Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
blackbetty
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMerrry98 Merrry98
blackbetty
7311 7825
Reposted fromkarahippie karahippie viapkz451 pkz451
blackbetty
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
blackbetty
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viakindziutka kindziutka
blackbetty
8850 909d
Reposted fromdusielecc dusielecc viapkz451 pkz451
blackbetty
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianatallaaaa natallaaaa
blackbetty
Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
blackbetty
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMerrry98 Merrry98
blackbetty
7311 7825
Reposted fromkarahippie karahippie viapkz451 pkz451
blackbetty
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
blackbetty
8850 909d
Reposted fromdusielecc dusielecc viapkz451 pkz451
blackbetty
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianatallaaaa natallaaaa
blackbetty
Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
blackbetty
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMerrry98 Merrry98
blackbetty
7311 7825
Reposted fromkarahippie karahippie viapkz451 pkz451
blackbetty
Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
blackbetty
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMerrry98 Merrry98
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl