Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2014

blackbetty
Całym sercem pokochaj Tego, który się cały oddał z miłości Tobie.
— św. Klara
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaawakened awakened
blackbetty
3316 0fc4 500
Reposted fromsardoniczna sardoniczna viadelicja8 delicja8
blackbetty
blackbetty
8005 a2c2
Reposted fromfoods foods vialadyagata ladyagata
blackbetty
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaostatni ostatni
blackbetty
1039 e601
Reposted fromprettyfoods prettyfoods
blackbetty
Reposted frombluuu bluuu

December 03 2014

blackbetty
Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów.
— Albert Einstein
Reposted fromlubiepowidla lubiepowidla viacytaty cytaty
blackbetty
9536 c400
foodporn
blackbetty
blackbetty
Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać.
— Andrzej Sapkowski – Wieża jaskółki
Reposted fromobnoxious obnoxious viacytaty cytaty
blackbetty
blackbetty
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn via13-days 13-days
blackbetty
Dzisiaj wiem jedno. Tworzenie wzajemnych relacji, to jak budowanie zamku z piasku. Nieustannie trzeba o niego dbać, by nie runął… I by nikt nie wszedł w niego butami… Nie można na chwilę go spuścić z oczu. Związek pomiędzy dwojgiem ludzi bywa również kruchy. Dokładnie tak jak zamek z piasku. Gdy odwrócisz głowę, zaleje go morska fala. Pozostanie tylko słona morska woda, albo słone łzy.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted frompiepszoty piepszoty via13-days 13-days
blackbetty
9852 8413 500

December 01 2014

blackbetty
Kiedy zastąpisz negatywne myślenie pozytywnym, zaczniesz zauważać pozytywne skutki tej zmiany.
— Willie Nelson
Reposted fromsans-changer sans-changer viakotfica kotfica
blackbetty
4815 df87
Reposted fromsaku saku viajagodowykubek jagodowykubek

November 30 2014

blackbetty
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— hłasko
blackbetty
By lepiej poznać ludzi
wystarczy tylko raz
zrobić coś wbrew ich woli.
— Woody Allen
1481 00fb 500
Reposted fromunco unco viapolyphonicsoul polyphonicsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl