Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2018

blackbetty
blackbetty
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viawosq wosq
blackbetty
4041 4148
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarachnephobic arachnephobic
blackbetty
Życie nie kończy się na jednym facecie. Jeden odejdzie, pojawi się drugi.
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty

March 24 2018

blackbetty
8850 909d
Reposted fromdusielecc dusielecc viapkz451 pkz451
blackbetty
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianatallaaaa natallaaaa
blackbetty
Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
blackbetty
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMerrry98 Merrry98
blackbetty
7311 7825
Reposted fromkarahippie karahippie viapkz451 pkz451
blackbetty
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
blackbetty
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viakindziutka kindziutka

February 23 2015

blackbetty
Mówił (..) o kobiecie, która przyszła do niego we łzach, bo jej pijany mąż nazwał ją dziwką. 
-Czy byłabyś zdenerwowana, gdyby ktoś nazwał Cię krzesłem? - zapytał ją ksiądz
-Oczywiście, że nie. - odparła kobieta.
-Dlaczego nie? - drążył.
-Bo wiem, że nie jestem krzesłem. - odpowiedziała.
-A nie wiesz, że nie jesteś dziwką?
— Regina Brett - "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted frompouler pouler viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
blackbetty
Zazdrość to jeden z objawów niewiary w samego siebie.
Reposted fromchocoway chocoway viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb

February 19 2015

blackbetty
Tak więc pytam:
- Co musi zacząć dziać się, żeby zaczęło dziać się?
- Musi pojawić się drugi człowiek.
- I wtedy się dzieje?
- Wtedy dzieje się.
— Edward Stachura
Reposted fromdnienie dnienie viapolyphonicsoul polyphonicsoul
blackbetty
4149 6ebb 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viacytaty cytaty

February 16 2015

blackbetty
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie

December 30 2014

blackbetty
6435 aa43 500
Reposted fromhormeza hormeza viamahoniova mahoniova
blackbetty
0331 27d6
Reposted fromretaliate retaliate viapolyphonicsoul polyphonicsoul
blackbetty
Mój kochany zapytał mnie: czy chcesz pójść do nieba? 
Zechcę — odpowiedziałam — ale tylko wtedy, jeśli niebo jest ciepłe jak twoje ramiona, przestronne jak twój oddech i dzikie jak pocałunek.
— Halina Poświatowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl