Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2015

blackbetty
Mówił (..) o kobiecie, która przyszła do niego we łzach, bo jej pijany mąż nazwał ją dziwką. 
-Czy byłabyś zdenerwowana, gdyby ktoś nazwał Cię krzesłem? - zapytał ją ksiądz
-Oczywiście, że nie. - odparła kobieta.
-Dlaczego nie? - drążył.
-Bo wiem, że nie jestem krzesłem. - odpowiedziała.
-A nie wiesz, że nie jesteś dziwką?
— Regina Brett - "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted frompouler pouler viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
blackbetty
Zazdrość to jeden z objawów niewiary w samego siebie.
Reposted fromchocoway chocoway viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb

February 19 2015

blackbetty
Tak więc pytam:
- Co musi zacząć dziać się, żeby zaczęło dziać się?
- Musi pojawić się drugi człowiek.
- I wtedy się dzieje?
- Wtedy dzieje się.
— Edward Stachura
Reposted fromdnienie dnienie viapolyphonicsoul polyphonicsoul
blackbetty
4149 6ebb 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viacytaty cytaty

February 16 2015

blackbetty
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie

December 30 2014

blackbetty
6435 aa43 500
Reposted fromhormeza hormeza viamahoniova mahoniova
blackbetty
0331 27d6
Reposted fromretaliate retaliate viapolyphonicsoul polyphonicsoul
blackbetty
Mój kochany zapytał mnie: czy chcesz pójść do nieba? 
Zechcę — odpowiedziałam — ale tylko wtedy, jeśli niebo jest ciepłe jak twoje ramiona, przestronne jak twój oddech i dzikie jak pocałunek.
— Halina Poświatowska
9795 e98f 500
Reposted fromsofincha sofincha viapetkaa petkaa
blackbetty
6481 d448 500
Reposted fromhormeza hormeza viaromantycznosc romantycznosc
blackbetty
1061 6b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapetkaa petkaa
blackbetty
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted frominpassing inpassing viawonderwall wonderwall
blackbetty
4188 1961 500

December 08 2014

blackbetty
"W kazdej niezwyklej duszy jest domieszka szalenstwa." Arystoteles
Reposted bypolkamlodaniewolnicamagolek22

December 06 2014

blackbetty
5315 93d1
Reposted fromskatrix skatrix viamaybeme maybeme
blackbetty
Nigdy nie łam nikomu serca, ma je tylko jedno. Połam mu kości. Ma ich 206. 
blackbetty
9108 f904
Reposted fromiamstrong iamstrong viawisniowysad wisniowysad
2891 b66f
Reposted fromjasmintea jasmintea viajeannee jeannee
blackbetty
"Dobrze jest czasem nie być. Dziś właśnie mnie nie było.
Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego".
— Marcin Bruczkowski
Reposted frombeatkazz beatkazz viaintimacy intimacy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl