Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

blackbetty
blackbetty
blackbetty
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viablackheartgirl blackheartgirl
blackbetty
6213 0570 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadreamsseller dreamsseller
blackbetty
blackbetty
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viarzzkropka rzzkropka
blackbetty
4155 9876
Reposted fromEtnigos Etnigos viadreamsseller dreamsseller
blackbetty
blackbetty
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viachapstick chapstick
blackbetty
Życie to nie to, co nas spotyka, tylko to, co robimy z tym, co nas spotyka...
— Fabio Volo
blackbetty
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
blackbetty
gdyby diety działały, wszystkie kobiety byłyby szczupłe
— Piotr C. "# to o nas"
blackbetty
A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale. Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber
blackbetty
7980 0d3b 500
blackbetty
4406 e067 500
Reposted fromdadzik dadzik
blackbetty
Das Leben in drei Worten.
Reposted fromfightling fightling
blackbetty
4424 af5e
Reposted fromdadzik dadzik

September 08 2018

blackbetty
blackbetty
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viawosq wosq
blackbetty
4041 4148
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarachnephobic arachnephobic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl